بلاگ

لیست قیمت رک شبکه اچ پی آسیا HPA

لیست قیمت رک شبکه ایستاده اچ پی آسیا HPA

 

مدل

شرح کالا

قیمت (ریال)

PT13101041

رک شبکه اچ پی آسیا 17 یونیت عمق 60 سانت HPA 17U-60cm 

            36,000,000

PT13101042

رک شبکه اچ پی آسیا 17 یونیت عمق 80 سانت HPA 17U-80cm

            39,800,000

PT13101013

رک شبکه اچ پی آسیا 22 یونیت عمق 60 سانت HPA 22U-60cm

            39,900,000

PT13101012

رک شبکه اچ پی آسیا 22 یونیت عمق 80 سانت HPA 22U-80cm

            44,000,000

PT13101011

رک شبکه اچ پی آسیا 22 یونیت عمق 100 سانت HPA 22U-100cm

            48,800,000

PT13101051

رک شبکه اچ پی آسیا 27 یونیت عمق 60 سانت HPA 27U-60cm

            47,800,000

PT13101052

رک شبکه اچ پی آسیا 27 یونیت عمق 80 سانت HPA 27U-80cm

            43,900,000

PT13101053

رک شبکه اچ پی آسیا 27 یونیت عمق 100 سانت HPA 27U-100cm 

            54,300,000

PT13101039

رک شبکه اچ پی آسیا 32 یونیت عمق 60 سانت HPA 32U-60cm

            48,000,000

PT13101038

رک شبکه اچ پی آسیا 32 یونیت عمق 80 سانت HPA 32U-80cm

            52,400,000

PT13101037

رک شبکه اچ پی آسیا 32 یونیت عمق 100 سانت HPA 32U-100cm

            58,400,000

PT13101061

رک شبکه اچ پی آسیا 37 یونیت عمق 60 سانت HPA 37U-60cm

            52,200,000

PT13101062

رک شبکه اچ پی آسیا 37 یونیت عمق 80 سانت HPA 37U-80cm

            56,300,000

PT13101063

رک شبکه اچ پی آسیا 37 یونیت عمق 100 سانت HPA 37U-100cm

            62,200,000

PT131010205

رک شبکه اچ پی آسیا 42 یونیت عمق 60 سانت HPA 42U-60cm

            55,400,000

PT131010206

رک شبکه اچ پی آسیا 42 یونیت عمق 80 سانت HPA 42U-80cm

            60,300,000

PT131010204

رک شبکه اچ پی آسیا 42 یونیت عمق 100 سانت HPA 42U-100cm

            67,000,000

PT131010912

رک شبکه اچ پی آسیا 47 یونیت عمق 60 سانت HPA 47U-60cm

            58,900,000

PT13101102

رک شبکه اچ پی آسیا 47 یونیت عمق 80 سانت HPA 47U-80cm

            64,500,000

PT13101103

رک شبکه اچ پی آسیا 47 یونیت عمق 100 سانت HPA 47U-100cm

            71,900,000

لیست قیمت رک دیواری اچ پی آسیا HPA

PT13102416

رک دیواری 4 یونیت عمق 45 سانت اچ پی آسیا HPA 4U-45CM

              7,000,000

PT13102213

رک دیواری 6 یونیت عمق 45 سانت اچ پی آسیا HPA 6U-45CM

              8,600,000

PT13102217

رک دیواری 6 یونیت عمق 60 سانت اچ پی آسیا HPA 6U-60CM

              9,700,000

PT13102112

رک دیواری 9 یونیت عمق 45 سانت اچ پی آسیا HPA 9U-45CM

              9,800,000

PT13102111

رک دیواری 9 یونیت عمق 60 سانت اچ پی آسیا HPA 9U-60CM

             11,000,000

PT13102310

رک دیواری 12 یونیت عمق 60 سانت اچ پی آسیا HPA 12U-60CM

            12,500,000

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.