مقاومت های کربنی

*

لطفاً توان مقاومت مورد دلخواه خود را انتخاب کنید

*

تلورانس مورد نظر خود را انتخاب کنید

*
0 تومان