مرکز داده شما ۲۰ سال بعد کجا است؟

مرکز داده شما 20 سال بعد کجاست

استراتژیها و رویکردهایی برای ایجاد امید به زندگی بیشتر در مراکز داده

20 سال در حوزه فناوری به اندازه ۱۰۰ سال در دیگر حوزه‌ها است. اثبات این گفته، تغییرات کلی و قابل توجه درنگرش و رویکردهای یک کسب وکار طی یک سال در بخش فناوری اطلاعات میتواند باشد. هر کسب وکاری در طول سال باید به این موضوع بیندیشد که چگونه کسب وکار خود را توسعه داده و آن را مقیاس پذیر کند و همچنین چگونه فناوریها و رویکردهای جدید را در سطوح مختلف، عملیاتی سازد. پس از آن باید کم کم و به تدریج فناوریهای جدید را به همراه رشد نمایی اطلاعات، وارد سیستم کند و محتوایی پویا برای رانش کسب وکار به سوی جلو تدارک ببیند.

با این شرایط، تصور میکنید مرکز داده کسب وکار شما پس از ۲۰سال کجا خواهد بود و از چه فناوریها یا تجهیزاتی استفاده خواهد کرد؟

سوال اصلی این است: استراتژی شما برای زنده ماندن مرکز داده تان در ۱۰یا ۲۰سال آینده چیست؟ آیا شرکت شما همگام با فناوریهای روز دنیا رشد میکند؟ اگر جواب مثبت است، حتما به چندین مرکز داده در مکانهای مختلف برای رسیدن به اهدافتان نیاز خواهید داشت. از سوی دیگر ممکن است بخشCFO نگاهی محتاطانه تر داشته باشد و به دنبال توجیه اقتصادی برای هزینه های ساخت این مرکز داده باشد. به علاوه، شما باید تخمین بزنید در ۵، ۱۰و ۲۰ سال آینده چه میزان مشتری یا بازدیدکننده دارید و در این مدت مرکز دادة شما چقدر کهنه شده است. پیت ترنر، طراحی مرکز « : مدیر اجرایی موسسة آپتایم دراینباره میگوید برای هیچ مرکز دادهای نمیتوان طول عمر تعیین کرد هر مرکز داده به مرور زمان نیاز به ». دادهای با حداکثر انعطافپذیری برای امید به زندگی بیشتر، غیرممکن است تعویض تجهیزات دارد؛ دقیقا مانند یک خودرو که با گذر زمان نیاز به تعویض لاستیک پیدا میکند. تنها کاری که میتوانید انجام دهید انتخاب زیرساختی است که به شما اجازة تعویض تجهیزات مختلف را بدهد. در ادامه سعی میکنیم این زیرساخت و رویکردها را مرور کنیم و به شما بگوییم بهکارگیری چه فناوریها یا تکنیکهایی میتواند امید به زندگی را در مرکزدادة شما افزایش دهد.

پلتفرم مراکز داده نرم افزارمحور(SDDC)

تاثیر زیادی در آینده مراکز داده خواهند داشت. ما این تاثیر را در لایه های مختلف یک » کلاود « و » اینترنت اشیا « قطعا پشته مرکز داده از تجهیزات تا مدلهای کسب وکار و برنامه های کاربردی مشاهده میکنیم. بنابراین، در آینده نیازمند یک همکاری تنگاتنگ و به هم پیوسته در کنار ارتباط و اتصال منطقی لایه های مختلف یک مرکز داده هستیم. به جای آنکه هر لایه )حامل ها، تجهیزات، سخت افزار، نرما فزار و غیره( به طور مجزا مدیریت شوند؛ باید نوعی یکپارچگی سراسری را اعمال کنیم و در نهایت یک ارکستراسیون و خودکارسازی میان تمامی لایه ها ایجاد کنیم. در حال حاضر،

فناوریSDN و به طور مشخص پلتفرم مراکز دادة نرم افزارمحور چنین چشم اندازی را ایجاد میکند. اگرچه هنوز شاهد یک استاندارد مشترک یکپارچه در بازار نیستیم ولی میشود پیشبینی کرد رویکرد اصلی آینده برای انعطاف پذیری و یکپارچگی تمامی بخشهای یک مرکز داده، SDDC است.

بهینه سازی شبکه

وجود دارد که شامل تمامی پلتفرمها از جمله » کلاود « در مراکز داده یک مکان فیزیکی به نامIaaS ، PaaS وSaaS شده و خانه نامیده میشود. این مکان فیزیکی یک گپ فناوری محسوب میشود و برای پشتیبانی از نیازهای آیندة کسب وکارها نیاز است، این گپ رفع شود. چالش کنونی این است که   شبکه همانند یک زنجیره میماند که ضعیف ترین لینک میتواند روی کارایی کلی شبکه تاثیر بگذارد و حتا ریزترین مسایل را درگیر کند. شبکه های آینده نیاز بهحاملهای چندگانه با نفوذی دارند تا بتوانند یک افزونگی در شبکه ایجاد کنند. احتمالا دامنة چنین ستون فقراتی به لایة دوم شبکه برای بهینه سازی سرعت و امنیت نیز کشیده خواهد شد تا کمترین تاخیر را روی سریعترین شبکه، برای برنامه های کاربردی مبتنی بر تقاضا، و بی درنگ داشته باشیم. بنابراین، به دنبال رویکردها و بهبودهایی باشید که شما را در این مسیر قرار دهند و مطمئن باشید جریان اصلی آیندة مراکز داده را دنبال میکنید.

کلید اصلی: خودکارسازی

بسیاری از وظایف خودکاری که امروز در مراکز داده قابل مشاهده است؛ در آینده به تکامل خواهند رسید و به طورکامل خودکارسازی خواهند شد. این چشم انداز توسط فناوریهایی مانندSDDC وعده داده شده است. انتخاب نحوة خودکارسازی یک مرکز داده به شدت وابسته به نوع آن مرکز داده و فعالیتهای کسب وکاری است که مرکز داده درگیر آن است. موتورهای پردازشی در مراکز داده طوری توسعه داده میشوند که هر روز هوشمندتر شوند تا به نهایت خود برسند و بتوانند یک فرآیند کامل تصمیم گیری را به صورت خودکار و بدون نیاز به دخالت انسان، راهبری کنند. این همان ورود هوش مصنوعی به دنیای مراکز داده است. کارشناسان پیشبینی میکنند در آیندهای نه چندان دور، تمام بخشهای مراکزداده درگیر هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی خواهند شد و اینها به جای انسان تصمیم گیری خواهند کرد و کارها را انجام میدهند.

ترکیب موتورهای پردازشی خودکارسازی وظایف با برخی ترفندهای جدید بهینه سازی شبکه ها، باعث دسترسی به یک افزونگی مجتمع شده است و منجر به افزایش ظرفیت های خطایابی، و تصحیح خطا خواهد شد. این قابلیت باعث میشود کسب وکارهایی که از مراکز دادهN+1 بهره میبرند؛ انعطاف پذیری بیشتر و بیشتری داشته و در تعیین و انتخاب استراتژیهای مختلف برای مراکز داده خود، حداکثر آزادی را داشته باشند.

موقعیت مرکز داده را فراموش نکنید

توسعه دهندگان برنامه های کاربردی در حال حاضر روی طراحی های جدید و نوینی کار میکنند که تاثیر زیادی روی طراحی مراکز داده و حتا موقعیت فیزیکی آنها میگذارد. در گذشته، به طور سنتی مراکز داده به طور مجتمع و یکپارچه در یک مکان فیزیکی ساخته میشدند و تمام اطلاعات و برنامه های کاربردی در این مکان بودند اما اکنون رویکردهای است؛ یعنی مکانهایی محلی که کسب وکارها به طور » لبه « جدید طراحی نرم افزار در حال هدایت مراکز داده به سوی مستقیم با مشتری در ارتباط هستند و مصرف کنندگان بدون واسطه از خدمات و برنامه های کاربردی استفاده میکنند.

دلیل این اتفاق، بالاتر رفتن سرعت انتقال اطلاعات و کاهش تاخیر در ارائه خدمات است. به علاوه، کسب وکارها میتوانند بازارهای جدیدی را پیدا و استفاده کنند و دیگر محدود و وابسته به یک منطقة خاص جغرافیایی نیستند.

برنامه های کاربردی در این زمینه کمک میکنند خدمات در لبه های مرکز داده، به مشتری تحویل و اطلاعات در تجهیزات زیربنایی مرکز داده از راه دور، ذخیره شود. برخی کسبوکارها در رویکردهای جدیدی به دنبال یک مرکز داده شریک و همکار قابل اعتماد و انعطاف پذیر در سراسر کشور میگردند تا با استفاده از تجهیزات زیرساختی آن بتوانند هم خدمات خود را در بازارهای جدید ارائه بدهند و هم اطلاعات را به طور امن و با پردازشهای استاندارد و صحیح نگهداری [4]کنند. بنابراین؛ از امروز میتوانید روی مکان مرکز دادة جدید خود استراتژیهای جدیدی را پیاده سازی کنید و محدود به یک مکان فیزیکی خاص نباشید.

طرحی برای آینده: مرکزداده به عنوان خدمات

روش دیگری برای آینده نگری در مرکز داده این است که مرکز داده را به عنوان یک سرویس نگاه کنید. در این روش نیازی نیست برای مرکز داده به فکر خرید زمین و ساختمان و هزینه های زیاد باشید، بلکه کافی است به دنبال یک ارائه دهندة میزبانی سرور(Colocation) باشید که از قبل زیرساختها و نیازمندیهای شما را آماده کرده است. درگام بعد، استراتژی هایی برای نگهداری مرکز داده در زمان حال و سالهای آینده روی زیرساختهای این ارائه دهنده تعیین میکنید؛ به طوری که بتوانید در سالهای آینده مرکز داده را توسعه داده و انعطاف پذیریهای لازم را برای ارائه میتواند برای کسب وکارها ارزش افزوده زیادی به همراه » مرکزداده به عنوان خدمات « . سرویسهای جدید اعمال کنید بیاورد چون همانند کار در خانه است. شما با استفاده از یک شریک از راه دور، خدمات مورد نیاز را ارائه میدهید بدون اینکه درگیر بسیاری از مسایل و مشکلات فیزیکی و اساسی یک مرکز داده باشید. کسب وکار شما همانند یک پلاگین است که میتواند روی هر زیرساخت مرکز دادهای، سوار و اجرا شود. معمولا در چنین شرایطی، امکانات و تنوع بیشتری در محیط های خدماتی فراهم میشود و دیگر محدود به یک معماری یا اکوسیستم خاص نخواهد بود و همچنین گزینه های بیشتری در اختیار دارید که میتوانید برای سکوهای دیگر رقابتی نیز خدمات خود را ارائه دهید.

امروزه، برای کسب وکارها، محیط های ترکیبی و برنامه های کاربردی فارغ از پلتفرم قابل اجرا روی حاملهای شبکهای مختلف، اهمیت بیشتری نسبت به کلاود دارند.

جمع بندی

شما دو گزینه برای تعیین استراتژیهای بلند مدت مرکز داده دارید. گزینه اول، برآورد نیازمندیهای کسب وکار و سپس هزینه کردن و سرمایه گذاری کلان و هنگفت برای توسعة مرکز داده و خرید زمین و ساختمان و تجهیزات گسترده مورد نیاز برای ساخت یک مرکز داده انعطاف پذیر است. گزینة دوم، یافتن یک شرکت ارائه دهنده میزبانی مجهز به فناوریها و تجهیزات به روز و جدید برای میزبانی مرکز داده و خدمات شما است. میزبان مرکز داده شما باید امکانات و محصولات مختلفی در اختیارتان بگذارد و این ظرفیت را داشته باشد تا بتواند خدمات مرکز داده را در سایر نقاط یک کشور ارائه دهید و روشهای بهینه سازی شبکه را اعمال کنید. میزبان مرکز داده باید قابل اعتماد و امن باشد و برای آینده ظرفیتهای رشد و به روزرسانی را داشته باشد.

منبع : شرکت تیام شبکه

نظر دهید
web tracker