بلاگ

دریافت مجوز ارائه خدمات پس از فروش تنها از مراجع دولتی


دبیر سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران خبر از همکاری این سازمان با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص احراز صلاحیت شرکت های ارائه دهنده خدمات پس از فروش حوزه IT داد و بیان کرد هیچ نهاد و یا تشکل دیگری، طبق قانون، مجاز به صدور این مجوزها و کارت هایی با نام “کارت گارانتی” به شرکت های متقاضی نیست.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، براساس جلسه مشترکی که میان مسئولین این سازمان و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برگزار شد، این دو سازمان همکاری تاثیرگذار و فعالی را با یکدیگر درخصوص ساماندهی مجوز خدمات پس از فروش آغاز می کنند.
اصغر رضانژاد، دبیر سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با تاکید بر اینکه “سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان” تنها مرجع صدور مجوز خدمات پس از فروش در تمام حوزه ها است، بیان کرد: براساس قانون حمایت از مصرف کنندگان، تنها سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مرجع صدور این مجوزهاست و هیچ نهاد و یا تشکل دیگری، طبق قانون، مجاز به صدور این مجوزها و کارت هایی با نام “کارت گارانتی” به شرکت های متقاضی نیست.
اضغر نژاد در ادامه صحبت های خود نیز بیان کرد بنابراین ادعای هر تشکل یا نهاد دیگری مبنی بر صدور مجوز ارائه خدمات پس از فروش برای شرکت های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کاملاً واهی است و شرکت های متقاضی تنها باید این مجوز را از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دریافت کنند.
دبیر سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با اشاره به نقش سازمان در احراز صلاحیت شرکت های متقاضی مجوز گارانتی گفت: اعضای سازمان که متقاضی دریافت مجوز خدمات پس از فروش در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند می توانند درخواست خود را به سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران ارائه کنند تا سازمان پس از بررسی شرایط این شرکت ها طبق مفاد آئین نامه خدمات پس از فروش، گواهی تایید خود را به سازمان حمایت اعلام کند.
رضانژاد با تاکید براینکه ساماندهی و نظام بخشی بازار فناوری اطلاعات از جمله وظایف و رسالت های سازمان نظام صنفی رایانه ای است، ادامه داد: اطمینان و برخورداری از خدمات پس از فروش مناسب حق مسلم تمام مصرف کنندگان است و سازمان نظام صنفی رایانه ای تلاش می کند تا براساس وظایف قانونی اش، سازمان حمایت مصرف کنندگان را برای ممیزی خدمات پس از فروش در حوزه فناوری اطلاعات یاری دهد.
او در این رابطه گفت: سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران به کمک بازوهای کارشناسی خود و براساس بندهای آئین نامه خدمات پس از فروش درخواست شرکت های عضو سازمان نصر برای دریافت مجوز ارائه خدمات پس از فروش بررسی می کند؛ درصورتی که طبق آئین نامه خدمات پس از فروش، این شرکت ها دارای شرایط لازم باشند تاییدیه سازمان درخصوص واجدالشرایط بودن متقاضی به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارسال خواهد شد تا سازمان حمایت براساس تاییدیه و پیش ممیزی سازمان نصر و پس از بررسی های خود ،مجوز ارائه خدمات پس از فروش را برای شرکت های متقاضی عضو سازمان صادر کند.

منبع: سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

نویسنده : Falnic PRمنبع

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.